Flower

testas: ar stipri Jūsų intuicija?Pažvelkite į paveikslėlį. Jame matote dvi moteris, kurios sėdi ir žiūri viena į kitą, o per vidurį žaidžia vaikas. Ar sugebėtumėte atsakyti, kuri iš moterų yra tikroji vaiko mama? 

Pagalvokite, kiek reikia, paanalizuokite ir nuspręskite.


Jeigu pasirinkote moterį iš dešinės

Vadinasi, jūs pasirinkote neteisingai, kaip ir likę 70 proc. apklaustų tyrimo dalyvių. Jūsų atsakymas parodo, kad turite įspūdingų gabumų, jūsų idėjos šviežios, originalios ir patrauklios. Jūs – kūrybiškas žmogus, turite gerą vaizduotę.  Jūs mokate klausytis, o taip pat pateikti gerus pasiūlymus. Jūsų draugams jūsų reikia, nes jūsų žodžiuose daug išminties, jūs mokate įkvėpti tuos, kurie yra nusivylę. Jūs jautrūs. Jus galima pavadinti brandžiu ir labai susitelkusiu į tikslą žmogumi. Jūsų nepakartojama asmenybė. 

Jeigu pasirinkote moterį iš kairės

Sveikiname – jūsų puiki intuicija. Tik 30 proc. atlikusių šį testą sugebėjo teisingai atsakyti į klausimą. Jūsų pasirinkimas rodo, kad jūs niekada nepasiduodate, visada ieškote geriausio problemos sprendimo ir nebijote kliūčių, nes jas įveikdami jūs augate. Jūs stengiatės visur įžvelgti teigiamus dalykus, nebijote rizikuoti ir ką nors keisti, nors visada stengiatės išanalizuoti kiekvieną detalę, nes norite savo kelyje išvengti visų įmanomų klaidų. Pradžioje jūs galvojate, o po to veikiate, stengdamiesi nieko neįskaudinti. Jūs iniciatyvūs, bet kartais viršų paima jums būdingas perfekcionizmas, nes taip pat jūs esate ir reiklūs. Jūs žinote savo stipriąsias puses ir stengiatės jas visiškai išnaudoti. Esate geras draugas, todėl visada būsite draugų, kurie gali jumis pasitikėti ir pasikliauti, apsuptyje.
Teisingas atsakymas: Moteris iš dešinės sėdi tiesiomis kojomis, lyg gindamasi, o vaikas paprastai žaisdamas veidu pasisuka į mamą. Paveikslėlyje matome šiuos abu požymius.

ISTORIJA - PRAEITIS ☱


SANTYKIAI - ĮDOMYBĖS - TESTAI ☱MOKSLAS IR TECHNOLOGIJOS ☷ASTROLOGIJA - ZODIAKO ŽENKLAI